บริษัทโสภากุลเฮ้าส์แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บุคคลากรของเรา

>> หัวหน้าฝ่ายขาย 

คุณอิทธิมนต์ (คุณอัณ)
เบอร์  094-689-4865
ID Line : 094-689-4865


>> ฝ่ายขาย 

คุณประสพโชค (คุณเซฟ)
เบอร์  087-027-7828
ID Line : Prayad01
 

>>ฝ่ายขาย 

คุณชนัญญา (คุณเล็ก)
เบอร์ 092-449-5910 
ID Line : 092-449-5910
 

>>ฝ่ายขาย 

คุณจิดาภา (คุณหน่อง)
เบอร์ 099-910-3489 
ID Line : 099-910-3489  
 

>>ฝ่ายขาย 

คุณทรงพล (คุณทอมมี่)
เบอร์ 082-4511776
ID Line : Tommy210416
 

>>ฝ่ายขาย 

คุณจิรายุทธ (คุณยุทธ)
เบอร์ 087-008-1189
ID Line : 087-008-1189


>>เจ้าหน้าที่สำนักงาน

คุณปภพพร บริสุทธิรัตนา
คุณปัถชนิตา  แพงยา>>ผู้รับเหมา