บริษัทโสภากุลเฮ้าส์แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ทรัพย์ทั้งหมด
ม.สวนเกษตร ค.5 ซ.9 (53/161)
ม.สวนเกษตร ค.5 ซ.9 (53/161)
ประเภท : ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม
เนื้อที่ : 20
ห้องนอน : 2
ห้องน้ำ : 1
จำนวนชั้น : 2
1,450,000 บาท
ม.สิริทรัพย์ บางพูน 15/93
ม.สิริทรัพย์ บางพูน 15/93
ประเภท : ขายแล้ว
เนื้อที่ : 16 ตรว.
ห้องนอน : 3
ห้องน้ำ : 2
จำนวนชั้น : 2
1,950,000 บาท
ม.ฟ้ารังสิต 69/750 ซ.8/2
ม.ฟ้ารังสิต 69/750 ซ.8/2
ประเภท : ขายแล้ว
เนื้อที่ : 25 ตรว.
ห้องนอน : 3
ห้องน้ำ : 3
จำนวนชั้น : 2
1,700,000 บาท
ม.ฉัตรณรงค์ 4 ซ.5 (502/248)
ม.ฉัตรณรงค์ 4 ซ.5 (502/248)
ประเภท : ขายแล้ว
เนื้อที่ : 17ตรว.
ห้องนอน : 2
ห้องน้ำ : 2
จำนวนชั้น : 2
1,350,000 บาท
ม.พฤกษา 9 ซ.25 (28/445)
ม.พฤกษา 9 ซ.25 (28/445)
ประเภท : ขายแล้ว
เนื้อที่ : 18 ตรว.
ห้องนอน : 2
ห้องน้ำ : 2
จำนวนชั้น : 2
1,390,000 บาท
ม.ธัญญาพร 1 ค.7 (33/108)
ม.ธัญญาพร 1 ค.7 (33/108)
ประเภท : ขายแล้ว
เนื้อที่ : 26 ตรว.
ห้องนอน : 2
ห้องน้ำ : 1
จำนวนชั้น : 1
980,000 บาท
ม.เค ซี 1 ซ.14 (29/886)
ม.เค ซี 1 ซ.14 (29/886)
ประเภท : ขายแล้ว
เนื้อที่ : 16 ตรว.
ห้องนอน : 2
ห้องน้ำ : 2
จำนวนชั้น : 2
2,000,000 บาท
ม.สหมิตร (238/158)
ม.สหมิตร (238/158)
ประเภท : ขายแล้ว
เนื้อที่ : 16 ตรว.
ห้องนอน : 2
ห้องน้ำ : 2
จำนวนชั้น : 2
1,400,000 บาท
ม.เลิศอุบล ซ.4 (61/529)
ม.เลิศอุบล ซ.4 (61/529)
ประเภท : ขายแล้ว
เนื้อที่ : 16 ตรว.
ห้องนอน : 2
ห้องน้ำ : 2
จำนวนชั้น : 2
1,350,000 บาท
ม.สราญธร ค.4 (120/228)
ม.สราญธร ค.4 (120/228)
ประเภท : ขายแล้ว
เนื้อที่ : 56 ตรว.
ห้องนอน : 3
ห้องน้ำ : 2
จำนวนชั้น : 2
3,200,000 บาท
ม.เจษฎา 9 ซ.12 (61/159)
ม.เจษฎา 9 ซ.12 (61/159)
ประเภท : ขายแล้ว
เนื้อที่ : 28 ตรว.
ห้องนอน : 2
ห้องน้ำ : 1
จำนวนชั้น : 1
1,500,000 บาท
ม.พรร่มเย็น (119 วา) เลขที่ 60/47
ม.พรร่มเย็น (119 วา) เลขที่ 60/47
ประเภท : ขายแล้ว
เนื้อที่ : 119 ตรว.
ห้องนอน : 5
ห้องน้ำ : 4
จำนวนชั้น : 2
5,600,000 บาท
ม.เคียงคลอง2 (199/52)
ม.เคียงคลอง2 (199/52)
ประเภท : ขายแล้ว
เนื้อที่ : 80 ตารางวา
ห้องนอน : 2
ห้องน้ำ : 2
จำนวนชั้น : 2
4,000,000 บาท
ม.ศุภาลัยวิลล์ 299/106
ม.ศุภาลัยวิลล์ 299/106
ประเภท : บ้านแฝด
เนื้อที่ : 36 ตรว.
ห้องนอน : 3
ห้องน้ำ : 2
จำนวนชั้น : 2
3,190,000 บาท
ม.เคียงคลอง 2 (199/125)
ม.เคียงคลอง 2 (199/125)
ประเภท : ขายแล้ว
เนื้อที่ : 80 ตารางวา
ห้องนอน : 3
ห้องน้ำ : 2
จำนวนชั้น : 1
3,000,000 บาท
ม.ชมฟ้า-วรางกูร คลอง 2
ม.ชมฟ้า-วรางกูร คลอง 2
ประเภท : ขายแล้ว
เนื้อที่ : 20 ตารางวา
ห้องนอน : 3
ห้องน้ำ : 3
จำนวนชั้น : 3
2,500,000 บาท
ม.อมรทรัพย์ 70/126 ซอยอยู่วิทยา 16
ม.อมรทรัพย์ 70/126 ซอยอยู่วิทยา 16
ประเภท : ขายแล้ว
เนื้อที่ : 19 ตารางวา
ห้องนอน : 2
ห้องน้ำ : 2
จำนวนชั้น : 2
1,400,000 บาท
ม.ฉัตรณรงค์ 5 ซ.16 (49/428)
ม.ฉัตรณรงค์ 5 ซ.16 (49/428)
ประเภท : ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม
เนื้อที่ : 26 ตารางวา
ห้องนอน : 2
ห้องน้ำ : 2
จำนวนชั้น : 2
1,800,000 บาท